Banner_en_bedre_fremtid_v1

Vi svigter klimaet

Kommende generationer skal have de samme muligheder, som vi har haft. Vores omgivelser, natur og klima er en vigtig del af denne generationskontrakt. Et sundt miljø er en forudsætning for et godt arbejdsliv og et sundt samfund.

I Danmark har vi i mange år vist vejen på miljøområdet, og vi har også været med til at presse resten af verden til at sætte høje standarder for miljøet. Nu er tiden kommet til at sikre, at vores klima ikke går amok, og at vi er forberedte på de klimaændringer, der allerede er i gang, ikke mindst i Danmark.

Lad os glemme ‘religions’-krigene og års forfejlet afgiftspolitik, og i stedet sætte nye standarder og udvikle hele samfundet i en grøn omstilling, der gør os alle rigere.


7 punkter – her og nu

Jeg foreslår, at vi udarbejder en national strategi, som tager fat på følgende områder:

  1. Investeringer i det offentlige. Ofte tager disse ikke tilstrækkelig højde for de langsigtede klima- og miljømæssige konsekvenser. Når der bygges i stat og kommuner, spares der ofte på anlægsbudgettet med det resultat, at driften efterfølgende bliver dyrere og mere energikrævende. Denne kassetænkning skal aflives.
  1. EU-sammentænkning. EU-landene importerer dagligt energi for 1 milliard euro fra fossile energikilder (omkostningerne i 2012-13), som hjælper med at holde liv i tvivlsomme regimer og forurenende produktioner. Sammentænkning af energiforsyningerne i EU-landene vil kunne nedbringe en del af dette spild. For eksempel har vi i Danmark en væsentlig overproduktion af vindenergi (elektricitet), som blandt andet tyskerne ikke vil eller kan aftage på grund af manglende samhandelsaftaler, og som derfor ender med at koste alle danske el-forbrugere penge og spild. Kunne der laves en mere effektiv energiudveksling mellem landene, vil der være meget at spare. Europa-Kommissionen fremlagde fornylig et udspil til en ny energiunion. Dette udspil bør få stor opbakning fra Danmark.
  1. Målrettede afgifter. Alle afgifter opkrævet på energi skal gå til forskning og udvikling inden for området. I dag går mange energiafgifter til andre slukne offentlige kasser, men disse midler må og skal bruges på at sikre alle billigere, renere og mere energi.
  2. Harmonisering af afgifterne. I dag stilles private danske husholdninger ringere end husholdningerne på vores nærmeste markeder, fordi vores energiafgifter er højere. Det betyder lav købekraft, hvilket giver lønpres opad, og mindre omsætning i samfundet. Det koster i sidste ende arbejdspladser og forhindrer os dermed i at gøre noget godt for klima og miljø.
  1. Miljøkonkurrence med måde. Vi skal selvsagt ikke konkurrere på lavere miljøkrav eller dårligere standarder end udlandet, men vi bør heller ikke ligge et hestehoved foran alt og alle, da det i mange tilfælde ikke bringer os tættere på målene. Det er ikke meningen, at vi i Danmark skal yde så stor en indsats, at andre lande kan lade være med at yde deres. Derimod er det afgørende at få alle EU lande til at bakke op om 2030-målene. Vi skal ikke gå forrest på danskernes regning, men se os selv som en del af løsningen og bidragydere i et globalt perspektiv.
  1. Grøn skattereform. Vi bør en gang for alle gøre op med alverdens lappeløsninger som den grønne check og diverse småreguleringer, der tilgodeser nicher blandt energiforbrugerne. Et simpelt princip om, at forureneren betaler, skal gennemsyre hele afgiftspolitikken.
  1. EU som strategisk våben. Vi skal bruge EU til at nå vores mål, ellers ender vi bare med at betale hele gildet for alle andre lande. Danmark har haft succes med dette siden 1980’erne, hvor vi med en konservativ miljøminister i spidsen fik tvunget de andre EU- (dengang EF-) lande i den rigtige retning. Så sent som i efteråret 2014 lykkedes det at nå til enighed i EU om 2030-målene om reduceret CO2-udledning. Nu skal også Polen – et af vores største nærmarkeder – til at tænke grønt. Tænk på, hvilke eksportmuligheder der ligger her for danske virksomheder inden for fjernvarme, pumper, bygningsrenovering, vinduer, kraft/varme, energieffektive produkter, grøn knowhow og meget mere.