Currently Viewing: Uddannelse

aug 21

august 21, 2014

Sådan skal man ændre gymnasiet (indlæg på Altinget)

DEBAT: Gymnasiet er gået fra at være en elite- til en masseuddannelse, og det har ført til en række nye problemer for de populære ungdomsuddannelser. Derfor er der brug store justeringer af uddannelserne, mener Casper Strunge, formand for de Konservatives Uddannelsestænketank, som her kommer med syv konkrete forslag. GIV GYMNASIET ET SERVICEEFTERSYN I 2012 lovede undervisningsminister Christine Antorini, at gymnasiereformen fra 2005 skulle have et serviceeftersyn. Det vakte glæde i gymnasieverdenen, da store dele af gymnasiet ikke har udviklet sig…

Posted in Samfund, Skole, Uddannelse | By

aug 11

august 11, 2014

Skolereformen mangler en bedre læreruddannelse

Den 11. august åbnede skolerne dørerne til en ny skole, hvor lektiecaféer, understøttende undervisning og meget andet nu er en realitet med skolereformen.

Posted in Film, Skole, Uddannelse, Video, Youtube | By

aug 4

august 4, 2014

Frivilligheden er sat på prøve (indlæg på folkeskolen.dk)

En række kommuner indfører ad bagdøren tvungen lektiehjælp, og går dermed imod loven og ikke mindst intentionerne bag skoleaftale fra juni 2013. Ansvaret tages fra forældre og elever, direkte imod lovens tekst. Jeg bliver ofte mødt med det synspunkt, at det er asocialt ikke at tvinge børnene til lektiehjælp, eller med den lommefilosofi, at lektiehjælp hjælper alle. Der findes ikke meget forskning om emnet, men den, der findes, taler imod tvungen lektiehjælp, og den bør vi lytte til. I Norge…

Posted in Samfund, Skole, Uddannelse | By

feb 25

februar 25, 2014

Erhvervsuddannelserne på rette kurs (Den Korte Avis)

Mandag aften lukkede undervisningsminister Christine Antorini (S) en aftale om bedre erhvervsuddannelser (EUD) med Folketingets øvrige partier, dog med undtagelse af Enhedslisten. Aftalen er omfattende og får stor betydning for EUD; nu skal alle ansøgere have bestået folkeskolens afgangsprøve i matematik og dansk, hvilket vil sige med karakteren 2. Selvom dette kan virke som et hårdt skridt, så er det reelt bare en kontrol af om ansøgerne er i stand til at læse og regne på laveste niveau. Eller man…

Posted in Erhverv, Uddannelse | By

feb 25

februar 25, 2014

Adgangskrav til gymnasierne er vigtige (læserbrev i Villabyerne)

Siden den katastrofale gymnasierefrom (2005) er søgningen til de gymnasiale uddannelser eksploderet, så gymnasierne i dag reelt er ved at udvikle sig til 10.-12. klasse. Det er ærgerligt, da det går hårdt ud over kvaliteten på uddannelserne. Rektor på Ordrup Gymnasium Henning Thomsen fortæller til Villabyerne, at karakterer ikke giver noget objektivt billede, og at skærpede adgangskrav i øvrigt vil betyde en social slagside. Spørgsmålet er om det er gymnasiernes opgave at være socialkontor, er det gymnasiernes opgave at bryde…

Posted in Skole, Uddannelse | By